O stowarzyszeniu

 

 

W 1994 roku w Łodzi zostało utworzone Polskie Stowarzyszenie Montessori. Skupiało ono pedagogów i naukowców zainteresowanych pedagogiką Marii Montessori oraz nauczycieli, rozpoczynających pracę w powstających wówczas pierwszych oddziałach przedszkolnych, podejmujących działalność dydaktyczno-wychowawczą opartą na złożeniach systemu Montessori. Rosnąca liczba członków i sympatyków Polskiego Stowarzyszenia Montessori z terenów Lubelszczyzny oraz wdrożenie systemu Montessori do lubelskich placówek oświatowych doprowadziły do decyzji o podjęciu starań o utworzenie regionalnego oddziału PSM w Lublinie.
Efektem tych starań było zarejestrowanie w marcu 2001 roku, Lubelskiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Montessori z siedzibą w Przedszkolu nr 34 przy ul. Motorowej 10. Funkcję pierwszego prezesa LOPSM pełniła Jolanta Wierucka, pracownik Instytutu Pedagogiki UMCS.
Obecnie Lubelski Oddział Polskiego Stowarzyszenia Montessori zrzesza nauczycieli różnego typ szkół i poziomów kształcenia, nauczycieli akademickich i rodziców dzieci uczęszczających do oddziałów Montessori.
Celem Stowarzyszenia jest między innymi:

  • Kultywowanie i rozwój pracy pedagogicznej zgodnej z teorią pedagogiczną Marii Montessori.
  • Pogłębianie wśród członków Stowarzyszenia znajomości antropologii pedagogicznej i teorii Marii Montessori.
  • Kształcenie i doskonalenie nauczycieli i wychowawców montessoriańskich.
  • Upowszechnianie idei Marii Montessori wśród wszystkich zainteresowanych.
  • Ukazywanie możliwości adaptacji i wykorzystania metody Marii Montessori w przedszkolach i szkołach.

 

 

 

                                                                                                             
  • https://edukalife.blogspot.com/2015/07/biography-maria-montessori-teacher.htmlMaria Montessori

    https://edukalife.blogspot.com/2015/07/biography-maria-montessori-teacher.htmlMaria Montessori