Dla rodziców

 

 

Wizja Przedszkola


Przedszkole jest placówką nowoczesną, przyjazną, innowacyjną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole nastawionych na osiąganie sukcesów,
Przedszkole pracuje w oparciu o metodę Marii Montessori,
Przedszkole umożliwia rozwijanie zainteresowań, zdolności oraz wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom.

Wyposaża każde dziecko w umiejętność odbioru piękna zawartego w sztuce, kulturze i drugim człowieku,
Program przedszkola ukierunkowany jest na dziecko, jego możliwości i potrzeby, umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości,
Prawa i potrzeby dziecka są najwyższą wartością,
Placówka wyróżnia się w środowisku, jest otwarta na współpracę,
Kadra pedagogiczna to zespół ludzi wykształconych, kreatywnych, pracujących systemem otwartym, opartym na metodach aktywizujących i inicjujących proces wychowawczo – dydaktyczny zgodnie z najnowszymi trendami w edukacji,
Rodzice są współautorami życia przedszkola,

 


Misja


Dla nas przedszkole to przede wszystkim:
 Kontynuacja wychowania domowego ,
Miejsce, w którym dzieci czują się dobrze,
Możliwość zdobywania wiedzy i umiejętności, rozwijania zainteresowań i korygowania niedoskonałości Otoczenie, w którym dzieci znajdują samo potwierdzenie, uczą się podejmowania decyzji i uzasadniania swoich racji ,
Świat dziecięcy niemający nic wspólnego z polityką i ideologią,
Beztroskie i radosne dzieciństwo,

Jesteśmy przedszkolem:


 Dla dzieci od 3 roku życia do rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej oraz dla ich rodziców,
 Zapewniającym dzieciom opiekę, wychowanie i nauczanie w warunkach akceptacji i bezpieczeństwa,
 Nowoczesnym, o przestrzennych wnętrzach, z bogatą bazą dydaktyczną oraz wykształconą, doświadczoną o odpowiedzialną kadrą,
Otwartym na współdziałanie ze społecznością lokalną,
 Stale ponoszącym poziom oferowanych usług zgodnie z oczekiwaniami naszych klientów,

 

  W naszym przedszkolu dziecko:

 

 Znajduje możliwość indywidualnego rozwoju zgodnie z jego potrzebami i oczekiwaniami,
 Rozwija swoją wrażliwość, zainteresowania i zdolności artystyczne,
 Zdobywa wiedzę i umiejętności dzięki aktywnym metodom pracy,
 Poznaje swoje prawa i obowiązki,
 Czuje się bezpiecznie,
 Pracuje według zasady „Pomóż mi zrobić to samemu”,