Podstawa programowa

 

 

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z zagadnieniami podstawy programowej wychowania przedszkolnego w oparciu której nauczycielki planują pracę wychowawczo - dydaktyczną w poszczególnych grupach.

 

Nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego obowiązuje od 1 wrzesnia 2017r.

 

https://men.gov.pl/zycie-szkoly/wychowanie-przedszkolne/c137-podstawa-programowa/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-14-lutego-2017-r-w-sprawie-podstawy-programowej-wychowania-przedszkolnego-oraz-podstawy-programowej-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-podstawowej-w-ty.html