Podstawa programowa

 

 

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z zagadnieniami podstawy programowej wychowania przedszkolnego w oparciu której nauczycielki planują pracę wychowawczo - dydaktyczną w poszczególnych grupach.

 

Nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego obowiązuje od 1 wrzesnia 2016r.

 

Na stronie MEN znajdą Pańswto treść podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz uzasadnienienie jej zmiany.

 

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/rozporzadzenia-w-sprawie-podstawy-programowej-podpisane.html