Założenia

Główne założenia pedagogiki Montessori to:

 1. Indywidualny charakter pracy
  Dziecko pracuje według własnego tempa i możliwości. Znajduje uwagę i indywidualną opiekę nauczyciela. Nauczyciel ma za zadanie podążać za dzieckiem i wspierać jego samodzielne działania zgodnie z hasłem: „Pomóż zrobić mi to samemu”.
 2. Lekcje rozwojowe
  Nauczyciel prowadzi lekcje rozwojowe z całą grupą lub częścią zainteresowanych dzieci. Są to lekcje krótkie (do 15 min), w których nauczyciel dostarcza wiedzę, wprowadza dziecko w nowe zagadnienia, prowokując jednocześnie do dalszych samodzielnych poszukiwań.
 3. Praca z materiałem
  Jest to prezentacja materiału rozwojowego i sposobu korzystania z niego, zachęcanie do posługiwania się materiałem zgodnie z jego przeznaczeniem i celem dydaktycznym, zapoznanie z nazwami prezentowanych przedmiotów.
 4. Samodzielność
  Dzieci swobodnie wybierają rodzaj, miejsce, czas i formę pracy (indywidualną lub z partnerem) przy zachowaniu reguł społecznych. Nauczyciel dziecku „pozwala tyle, ile to możliwe, a ogranicza tyle, ile to konieczne”. Dzięki temu dzieci uczą się realnej oceny swoich umiejętności.
 5. Koncentracja
  Dzieci ćwiczą dokładność i wytrwałość przy wykonywaniu konkretnych zadań.
 6. Porządek
  Dzieci zdobywają umiejętność przestrzegania zasad porządku w otoczeniu i swoim działaniu.
 7. Lekcje ciszy
  Uczą dzieci dokładności i wytrwałości w cichych zajęciach indywidualnych i grupowych.
 8. Społeczne reguły
  Dzieci w grupie są zróżnicowane wiekowo – razem przebywają dzieci 3-, 4- i 5-letnie. Dzieci uczą się przestrzegać reguł: „nie niszcz”, „nie rań”, „nie przeszkadzaj”.