Kadra

Od 1 września 2011 roku nowym dyrektorm Przedszkola nr 34 jest pani mgr Sylwana Bartosiewcz.

Nauczyciel dyplomowany.

Ukończyła studia licencjackie na kierunku wychowanie przedszkolne na UMCS oraz studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim na kierunki - padagogika. 

Pani dyrektor jest absowenką  studiów podyplomowych kwalifikacyjnych z zakresu Pedagogiki Marii Montessori , studiów podyplomowych z zakresu Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania oświatą.

 

KADRA PEDAGOGICZNA

 

Grupa M1

mgr Dorota Wróblewska - jest absolwentka UMCS na kieunku pedagogika w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolne. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Pedagogiki Marii Montessori. Jest nauczycielem dyplomowanym.

mgr Grażyna Zychman - jest absolwentka UMCS na kieunku pedagogika w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolne. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Pedagogiki Marii Montessori. Jest nauczycielem dyplomowanym.

 

Grupa M2

mgr Monika Pastuszak- jest absolwentka UMCS na kieunku pedagogika w zakresie pedagogiki przedszkolnej, pedagogiki Marii Montessori. Nauczyciel kontraktowy

mgr Barbara Zięba - jest absolwentka UMCS na kieunku pedagogika w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolne. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Pedagogiki Marii Montessori. Jest nauczycielem dyplomowanym.

 

 

Grupa M3

mgr Małgorzata Ziemińska - Ochal - jest absolwentka UMCS na kieunku pedagogika w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolne. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Pedagogiki Marii Montessori. Jest nauczycielem dyplomowanym.

mgr Agnieszka  Stadnicka - Rędzia - ukończyła studia licencjackie  na kieunku pedagogika w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolne oraz studia magisterskie na kierunku pedagogika na UMCS. Jest absolwentkaą dwuletniego kursu w zakresie Edukacji Zindywidualizowanej zorganizowany przez Hogeschool Geldeland w Holandii. Jest nauczycielem dyplomowanym.

 

Grupa M4

mgr Beata Klej - jest absolwentką UMCS na kieunku pedagogika w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolne oraz kierunku pedagogika studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Pedagogiki Marii Montessori. Jest nauczycielem mianowanym.

mgr Monika Pastuszak- jest absolwentką UMCS na kieunku pedagogika w zakresie pedagogiki przedszkolnej, pedagogiki Marii montessori. Nauczyciel kontraktowy.

W grupie pracuje również dyrektor Sylwana Bartosiewicz

 

Grupa M5

mgr Maria Filo - jest absolwentką UMCS na kieunku pedagogika w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolne. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Pedagogiki Marii Montessori. Jest nauczycielem dyplomowanym.

W grupie M5 pracuje również Agnieszka Stadnicka - Rędzia

 

Grupa VI

mgr Magdalena Jakubczuk- Rudyk . Ukończyła UMCS - filologia polska, studia podyplomowe z zakresy pedagogiki przedszkolnej oraz studia podyplomowe z zakresu neurologopedii. Jest nauczucielem kontraktowym

mgr Ewa Ochnio - jest absolwentką UMCS na kierunku pedagogika wychowania przedszkolnego.Jest absolwentką studiów podyplomowych w zakresie Pedagogiki Marii Montessori. Jest nauczycielem mianowany

 

W przedszkolu pracują również:

1. Nauczyciel logopeda - Renata Kowalska -nauczyciel kontraktowy

2. Nauczyciel języka angielskego - 

3. Nauczyciel gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej - Magdalena Bartnik - Kowalska - nauczyciel dyplomowany

4. Nauczyciel katecheta -

  Kadra pedagogiczna to nauczyciele z wieloletnim doświadczeniem. Wszechstronne wykształcenie, powołanie do pracy z dziećmi gwarantuje wysoki poziom  wychowania i nauczania.

  Nauczyciel montessoriański to  wartościowy człowiek, który mądrze  i rozsądnie towarzyszy swoim wychowankom każdego dnia.

 

 

W roku szkolnym 2020/2021 w przedszkolu realizowana jest podstawa programowa w oparciu o nastepujące programy:

1. „Planeta Dzieci” autor – Jolanta Wasilewska, wyd. WSIP

2. „Kosmiczna Edukacja – Marii Montessori” Agnieszka Stadnicka – Rędzia, Dorota wróblewska, MałgorzataZiemińska - Ochal -  Program własny

3.„Odkryjmy Montessori raz jeszcze……. Program wychowania przedszkolnego opracowany na podstawie założeń pedagogiki Marii Montessori w Przedszkolu Miejskim nr 106 w Łodzi