Język angielski

Dla chętnych Rodziców, którzy chcą wspólnie z dziećmi uczyć się języka angielskiego- ENGLISH CORNER

 

 

Numbers II – Liczby

 

Zadanie 1.

Let’s sing! –Zaśpiewaj piosenkę na przywitanie. Pokazuj gestami wymieniane nastroje.

Link: https://youtu.be/tVlcKp3bWH8

(tekst znajdziesz w propozycjach z poprzednich zajęć)

 

Zadanie 2.

Let’s sing! – Przypomnij sobie piosenkę Number song 1-20 for children. Powtarzaj pojawiające się liczby oraz spróbuj zaśpiewać całą piosenkę

Link: https://youtu.be/D0Ajq682yrA

 

Zadanie 3. 

Use the camera to help Officer Ice Cream find numbers. Click to take a picture. 

Użyj aparatu, aby pomóc lodowemu policjantowi znaleźć liczby. Nakieruj aparat na usłyszaną liczbę i kliknij, aby zrobić zdjęcie.

Stosuj się do wypowiedzianych komend, np: 

„Find the number zero” – „Znajdź liczbę zero”

Link: https://www.education.com/game/numbers-1-10-photoshoot/

 

Zadanie 4. 

Colour by number. – Pokoloruj obrazek po kolorach.

Can you see the picture? – Yes, it’s a rainbow! (Widzisz obrazek? – Tak, to tęcza!)

Zanim pokolorujesz obrazek, przypomnij sobie nazwy kolorów. Wymowę sprawdzisz klikając w link pod nazwą.

 

Yellow – żółty https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=yellow

Purple – fioletowy https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=Purple

Blue – niebieski https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=Blue+

Green – zielony https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=Green

Orange – pomarańczowy https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=orange

Red – czerwony https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=red

Grey – szary https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=grey

Sky blue – błękitny https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=sky+blue

Brown – brązowy https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=brown

rainbow – tęcza https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=rainbow

 

 

Zadanie 5.

Let’s sing! – Pożegnaj się piosenką Bye bye goodbye. Zaśpiewaj wykonując gesty.

Link: https://youtu.be/PraN5ZoSjiY


 

Numbers – Liczby

Zadanie 1.

Let’s sing! – Przypomnij sobie piosenkę na przywitanie. Zaśpiewaj pokazując gestami wymieniane nastroje.

 

źródło: https://youtu.be/tVlcKp3bWH8

 

Tekst:

Hello, hello, hello, how are you? (machanie ręką)

Hello, hello, hello, how are you?

 

I’m good. (kciuk do góry)

I’m great! (dwa kciuki do góry)

I’m wonderful! (ręce do góry)

I’m good. I’m great! I’m wonderful!

Hello, hello, hello, how are you?

Hello, hello, hello, how are you?

I’m tired. (upadanie ze zmęczenia)

I’m hungry. (masowanie brzucha)

I’m not so good. (skrzyżowanie rąk i kręcenie głową)

I’m tired. I’m hungry. I’m not so good.

 

Hello, hello, hello, how are you?

Hello, hello, hello, how are you?

Hello, hello, hello, how are you?

Hello, hello, hello, how are you?

 

Tłumaczenie:

Cześć, cześć, cześć, jak się masz?

Cześć, cześć, cześć, jak się masz?

 

Czuję się dobrze.

Czuję się świetnie!

Czuję się wspaniale!

Czuję się dobrze.

Czuję się świetnie!

Czuję się wspaniale!

 

Cześć, cześć, cześć, jak się masz?

Cześć, cześć, cześć, jak się masz?

 

Jestem zmęczony.

Jestem głodny.

Nie czuję się zbyt dobrze.

Jestem zmęczony.

Jestem głodny.

Nie czuję się zbyt dobrze.

 

Cześć, cześć, cześć, jak się masz?

Cześć, cześć, cześć, jak się masz?

Cześć, cześć, cześć, jak się masz?

Cześć, cześć, cześć, jak się masz?

 

Zadanie 2.

 

Let’s sing! – Zaśpiewaj piosenkę Number song 1-20 for children. Powtarzaj liczby pojawiające się w piosence.

 

Link: https://youtu.be/D0Ajq682yrA

 

Tekst:

Hi kids! (Witajcie dzieci)

Let’s all count from one to twenty  (Policzmy wspólnie do 20)

We’ll count from one to twenty three times (Będziemy liczyć od 1 do 2 trzy razy)

And each time we’ll count faster  (Za każdym razem szybciej)

 

Count, count (Licz licz)

Count with me (Licz ze mną)

Count with me from one to twenty (Licz ze mną od 1 do 20)

 

One        (jeden)

Two        (dwa)

Three     (trzy)

Four       (cztery)

Five        (pięć)

Six          (sześć)

Seven    (siedem)

Eight      (osiem)

Nine       (dziewięć)

Ten         (dziesięć)

Eleven   (jedenaście)

Twelve   (dwanaście)

Thirteen  (trzynaście)

Fourteen  (czternaście)

Fifteen   (piętnaście)

Sixteen  (szesnaście)

Seventeen  (siedemnaście)

Eighteen     (osiemnaście)

Nineteen     (dziewiętnaście)

Twenty  (dwadzieścia)

 

Great job kids!   (Świetna robota dzieci)

 

Let’s count again faster     (Policzmy jeszcze raz szybciej)

One Two Three Four Five Six Seven Eight Nine Ten

Eleven Twelve Thirteen Fourteen Fifteen Sixteen Seventeen Nineteen Twenty

 

Count, count    (Licz licz)

Count with me  (Licz ze mną)

Count with me from one to twenty   (Licz ze mną od 1 do 20)

 

Outstanding    (Zdumiewające)

Let’s count again even faster    (Policzmy jeszcze szybciej)

 

One Two Three Four Five Six Seven Eight Nine Ten

Eleven Twelve Thirteen Fourteen Fifteen Sixteen Seventeen Nineteen Twenty

 

Count, count      (Licz licz)

Count with me   (Licz ze mną)

Count with me from one to twenty  (Licz ze mną od 1 do 20)

 

Zadanie 3.

Count the aeroplanes and trace the number – Policz samoloty i napisz liczby po śladzie.

 

Zadanie 4.

Match the pictures with the words – Połącz obrazki z napisami.

 

Zadanie 5.

Let’s sing! – Przypomnij sobie piosenkę na pożegnanie. Zaśpiewaj wykonując gesty.

źródło: https://youtu.be/PraN5ZoSjiY

 

Tekst:

Bye bye. Goodbye. (machanie ręką)

Bye, bye, bye, bye. Goodbye.

 

I can clap my hands. (klaskanie)

I can stamp my feet. (tupanie)

I can clap my hands.

I can stamp my feet.

 

Bye bye. Goodbye.

Bye, bye, bye, bye.

Goodbye. Bye bye. Goodbye.

Bye, bye, bye, bye. Goodbye. GOODBYE!

 

Tłumaczenie:

Pa pa, do widzenia

Pa pa pa pa, do widzenia

Potrafię klasnąć w dłonie

Potrafię tupać nogami

Potrafię klasnąć w dłonie

Potrafię tupać nogami

Pa pa, do widzenia

Pa pa pa pa, do widzenia

Pa pa, do widzenia

Pa pa pa pa, do widzenia

Do widzenia