VI

W grupie pracują mgr Magdalena Jakubczuk- Rudyk oraz mgr Maria Gutek.

Woźna  oddziałowa Monika Skubiszewska