M4

W grupie pracyją mgr Beata Klej, mgr Ewa Ochnio oraz dyrektor Sylwana Bartosiewicz

Woźna oddziałowa Barbara Langner