M3

W grupie M3 pracują mgr Małgorzata Ziemińska - Ochal oraz Agnieszka Stadnicka - Rędzia.

Woźna oddziałowa - Aneta Stepuch

 

 

 

 

 

Miłosz w czasie pracy na sześcianie dwupoziomowym