Grupa M2

Grupa M2

TAK PRACUJEMY

 

  • Kodowanie z wykorzystaniem maty.

    Kodowanie z wykorzystaniem maty.

  • Praca z materiałami sensorycznymi.

    Praca z materiałami sensorycznymi.

  • Praca z Tablicą setki.

    Praca z Tablicą setki.

  • Więcej