Grupy

Grupa M1

W grupie pracują dwie nauczycielki mgr Dorota Wróblewska i  mgr Grażyna Zychman

Woźna oddziałowa: Ewa Krzewińska

 

 

Parę migawek z życia grupy.