Grupy

W przedszkolu funkcjonuje 6 grup. 5 z nich pracuje w oparciu o metodę Marii Montessori ( M1, M2, M3, M4 i M5) oraz grupa VI dla dzieci 5 i 6 letnich które realizują roczne przygotowanie przedszkolne.

 

Migawki z życia przedszkola