COVID-19

Informacja dla rodziców

 

 

Przedszkole będzie czynne w godzinach od 6:00 do 17:00, zgodnie z Państwa deklaracją. Przedszkole będzie pełniłnić funkcję opiekuńczo -wychowawczą.

W pierwszej kolejności z opieki będą mogły skorzystać dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz  oboje rodziców pracujących i którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

Do Przedszkola nr 34 może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Dzieci do Przedszkole są przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, nie wolno przyprowadzać dziecka do podmiotu.

 Rodzice/ opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z do oddziału przedszkolnego mają obowiązek zasłaniania ust i nosa za pomocą maseczek lub okrycia wierzchniego typu szalik oraz dezynfekcji rąk /założenia rękawiczek jednorazowych (przedszkole nie zapewnia rękawiczek) wchodząc do budynku.

Zabronione jest przynoszenie do Przedszkola i zabieranie z przedszkola niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek

Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do dezynfekcji dłoni przy wejściu, zakładaniu rękawiczek ochronnych oraz zakrywania ust i nosa.